Nasza odpowiedzialność społeczna

Działając w 9 krajach, co tydzień w Action witamy około 9 milionów klientów. Dodaj do tego 50 tysięcy naszych pracowników i ponad 6000 produktów w każdym ze sklepów, które kupujemy, przechowujemy i transportujemy w całej Europie, a będziesz mógł sobie wyobrazić, jaki wpływ wywieramy na nasze środowisko. Jesteśmy też bardzo świadomi tego wpływu na społeczeństwo i środowisko, dlatego opracowaliśmy strategię działania na rzecz społecznej odpowiedzialności (ASR).

Odpowiedzialność społeczna Action

Celem naszej strategii ASR jest niedopuszczenie do tego, aby nasz sukces jako spółki handlowej odbywał się kosztem praw człowieka, odpowiedzialności korporacyjnej lub środowiska. Dotyczy to zarówno naszej działalności biznesowej, jak i całego łańcucha dostaw. Strategia ta opiera się na czterech filarach: produkt, ludzie, środowisko i dobre społeczeństwo.

Uczciwe produkty za uczciwą cenę

Pomimo naszych niskich cen, nie idziemy na kompromis w sprawie jakości, bezpieczeństwa lub warunków produkcji naszych produktów. Wszystkie nasze produkty spełniają odpowiednie wymagania w krajach, w których działamy, a także są produkowane zgodnie z naszą polityką etycznego pozyskiwania. Innymi słowy oznacza to, że jeśli dany produkt nie ma właściwego stosunku ceny do jakości i nie zostały spełnione odpowiednie warunki jego produkcji, nie sprzedajemy go w naszych sklepach.

Dbamy o naszych pracowników

Action chce być dobrym pracodawcą. Tylko dzięki zmotywowanym pracownikom, którzy czują się bezpiecznie, są doceniani i inspirowani, możemy nadal budować naszą firmę. Dużo i na różne sposoby w to inwestujemy. Na przykład: dzięki naszemu Funduszowi Stypendialnemu wspieramy pracowników Action, którzy nie mogą sobie pozwolić na opłacenie studiów swoich dzieci. W Action wierzymy w rozwój dla wszystkich i uważamy, że pieniądze nie powinny utrudniać dobrego startu na rynku pracy.

„Mój syn bardzo chciał studiować finanse i kontrolę na Hogeschool van Amsterdam, ale takie studia to dla nas bardzo duży wydatek. Kiedy usłyszałam o programie stypendialnym w Action, odważyłam się i o niego zapytałam. Wszyscy wiwatowaliśmy, kiedy otrzymaliśmy list potwierdzający przyjęcie syna na studia! Który pracodawca zrobiłby coś takiego dla swoich pracowników?” - Sabine, pracownik sklepu Action w Amsterdamie

Czy chcesz dowiedzieć się więcej na temat odpowiedzialności społecznej Action oraz o tym, w jaki sposób nadajemy treść naszym czterem filarom: produkt, ludzie, środowisko i dobre społeczeństwo? Sprawdź na https://www.action.com/en-gb/